Wczesna nauka czytania

with Brak komentarzy

KIEDY MOŻNA JĄ ROZPOCZĄĆ?

Zapewne takie pytanie nasuwa się niektórym rodzicom i sprawia pewnego rodzaju dylemat. Otóż odpowiedź jest bardzo prosta! Praktyka pokazuje, że z powodzeniem płynnie czytają już nawet 3-4-latki. Warto podkreślić, że samo jednakże tempo związane jest z indywidualnym rozwojem dziecka ale wskazane jest żeby dziecko opanowało czytanie
w wieku, kiedy to jest dla nich najłatwiejsze, czyli poniżej szóstego roku życia.

Na zajęciach: nauka wczesnego czytania dzieci nabierają przekonania, że czytanie to świetna zabawa a dzięki zdobytym nowym umiejętnością wzmacniają swoje poczucie wartości.

PRZEDSZKOLAKU TO JUŻ CZAS…

Noworodek, rodzi się z kilkoma umiejętnościami potrzebnymi do nauki języka. Przede wszystkim są to zdolność słyszenia dźwięków, umiejętność rozpoznawania różnic w pojawiających się dźwiękach oraz tłumaczenia dźwięków pochodzenia ludzkiego i natury nieożywionej. Rozróżnianie dźwięków pochodzących z otoczenia jak również wytwarzania własnych dźwięków stanowi podstawę do ukształtowania rozwoju językowego oraz osiągnięcia konstruktywnej komunikacji z innymi ludźmi.

W okresie przedszkolnym bardzo szybko rozwija się i wzbogaca mowa dziecka. Przejawia się to w coraz to lepszym posługiwaniu się poprawną polszczyzną oraz w zwiększonej liczbie używanych i rozumianych słów. Dziecko posługuje się: rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami, zaimkami, w słownictwie zaczynają pojawiać się przyimki i spójniki oznaczające związki i skutki. Coraz rzadziej posługują się mimiką i gestykulacją w osiągnięciu celu, słowa zaczynają pełnić zasadniczą rolę w porozumiewaniu się z otoczeniem. Dziecko działa pod wpływem chwili, gdy chce podzielić się z wrażeniami „na gorąco czy na już”. Dorosłym łatwiej porozumieć się z dzieckiem, bo jego mowa staje się bardziej zrozumiała i wyraźna. Rozwój językowy dziecka w wieku przedszkolnym obejmuje złożone interakcje między procesami biologicznymi a doświadczeniami środowiskowymi.

Zatem okres przedszkolny to idealny czas na rozpoczęcie wczesnej nauki czytania, która prowadzi do znaczącego poszerzenia rozwoju poznawczego.

METODY NAUKI CZYTANIA

Istnieje wiele metod pomagających skutecznie przyswoić umiejętność czytania. Podczas zajęć w domowych warsztatach będziemy korzystać z symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania oraz doktryny bliskiej mojemu sercu – czyli koncepcji pedagogicznej Marii Montessori.

Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® została opracowana przez prof. Jagodę Cieszyńską. W zaprogramowany sposób dzieci uczą się czytać zgodnie z porządkiem wyznaczonym przez rozwój mowy.

 • na początku opanowujemy samogłoski,
 • wyrażenia dźwiękonaśladowcze,
 • sylaby w paradygmatach,
 • nowe wyrazy,
 • na końcu budowanie zdania.

Dlaczego sylaba? Już od najmłodszych lat dziecko rozpoczyna komunikację właśnie
od powtarzania ciągu sylab, gdyż są dla niego najłatwiejsze do przyswojenia.

Ponadto swoje działania będziemy opierać na pedagogice Montessori, która jest systemem wychowawczym wspierającym całościowy, indywidualny oraz holistyczny rozwój dziecka. To pewnego rodzaju koncepcja, która w bardzo przystępny sposób pokazuje jak nauczyć dziecko pisać, czytać, rozpoznawać litery i ich brzmienie.

Bardzo istotna jest rola nauczyciela, który pełni funkcję przewodnika i przyjaciela, a nie wykładowcy. Przyjazna i bezpieczna atmosfera sprzyja nauce czytania. W duchu  Montessori dajemy dziecku przestrzeń oraz wolność wyboru. Pokazujemy dziecku określone zasady pracy z pomocami, a następnie dziecko korzysta z nich indywidualnie. To pewnego rodzaju podążanie za dzieckiem i nieprzyspieszanie sztucznie pewnych procesów edukacyjnych.. Taka metoda wpiera dziecko poprzez indywidualne oraz całościowe podejście do jego naturalnego
i harmonijnego rozwoju. Warunki pracy nie ograniczają się do siedzenia na krześle przy stoliku. Jeśli tylko dziecko lubi pracować z literami/sylabami na dywanie – to dajemy mu taką możliwość! Koncepcja postuluje, aby stwarzać warunki, by jak najwięcej doświadczało, pracowało wieloma zmysłami. Wczesna nauka czytania sprawia, że dla dzieci to świetna zabawa.

JAKI JEST SEKRET WCZESNEJ NAUKI CZYTANIA?

Czytanie to czynność angażująca przede wszystkim wzrok i mózg. Pierwsze 6 lat życia dziecka to okres podatny na plastyczność mózgu. Warto podkreślić, że czytanie jest czynnością wyuczoną dla mózgu, dlatego tylko systematyczne ćwiczenia przyniosą pozytywne efekty. Głównie wczesne czytanie jest drogą do:

 • stymulowania rozwoju mózgu;
 • nabycia systemu językowego (powtarzania, rozumienia i nazywania);
 • znaczącego poszerzenia rozwoju poznawczego: dziecko czytające ma nieograniczony dostęp do wiedzy;
 • stymulowania biernego oraz czynnego słownika dziecka;
 • usprawniania pamięci;
 • rozwoju wyobraźni;
 • pomaga w wyrażaniu własnych myśli;
 • eliminacji trudności w czytaniu.

Wybierając wczesną naukę czytania – wspieracie harmonijny rozwój swoich dzieciaków oraz ułatwiacie im lepszy start w szkole ♥️.

Dowiedź się więcej o zajęciach Wczesnej nauki czytania w Domowych Warsztatach i zapisz dziecko już dziś!

Leave a Reply