Trening Kreatywnego Wczesnego Rozwoju™.

Do czego potrzebne jest kreatywne myślenie? Czyli co rozwijamy podczas Treningów TKWR™

TKWR™ jest kompleksowym programem holistycznego wspierania rozwoju uczestników naszych zajęć.  Bazuje na wspieraniu decyzyjności i samodzielności oraz twórczej edukacji..
Wykorzystujemy takie element jak bajka, bajko- tworzenie, muzyka, teatr, plastyka, multimedia. Interdyscyplinarny charakter zajęć pozwala stworzyć warunki do uaktywnienia wewnętrznej kreatywności dzieci oraz ich twórczego potencjału.

Celem treningów TKWR™ jest budowanie oraz wzmacnianie w dzieciach innowacyjnego podejścia do rzeczywistości oraz wiary we własne siły, która pozwoli im realizować swoje pomysły i dzięki nim osiągać sukces w życiu.

CZWARTEK

16:00 - 16:45 grupa od 3 do 6 lat

Cena: 140 zł miesięcznie. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

 

warsztaty muzyczne mysłowice
warsztaty muzyczne mysłowice

Jakie są cele Treningu Kreatywnego Rozwoju™ ?

 • Wyzwalanie naturalnej ekspresji twórczej
 • Wspieranie wykazywania inicjatywy w działaniu
 • Czerpanie satysfakcji z twórczego działania
 • Odczuwanie radości z osiągania sukcesów
 • Zapoznanie z różnorodnymi formami artystycznego wyrazu /plastyka/teatr/taniec i ruch/bajka i bajko-tworzenie/ kreatywne muzykowanie
 • Rozwijanie wyobraźni
 • Budowanie świadomości ciała i przestrzeni
 • Rozwój współpracy ręka- oko
 • Trenowanie pamięci i spostrzegawczości
 • Nauka nazywania i rozpoznawania emocji
 • Rozładowywanie nagromadzonej energii
 • Oswajanie strachów (np. burzy, ciemności, hałasów)
 • Nawiązywanie relacji z rówieśnikami
 • Oswajanie się z obecnością innych Osób niż Rodzina
 • Pielęgnowanie krytycznego i świadomego spojrzenia na rzeczywistość
 • Wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • Elastyczne podejście do zmian w stale zmieniającym się świecie 
 • Wychodzenie ze schematów